Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanoskolen.no En innføring i nanoteknologi og funksjonelle materialer for ikke-realister

Tildelt: kr 0,25 mill.

Nanoteknologi har vært et buzzord det siste tiåret. Men hva er det i praksis? Nano-ordet brukes ofte litt ukritisk og det ofte skorter på kunnskap om hva nanoteknologi kan gjøre for oss. Nanoskolen.no vil være en kort og konsis innføring i forsknin gsfeltet. Prosjektet vil bestå av en kort undervisningsfilm og et nettsted, med skoleverket, journalister og den interesserte allmennheten som målgrupper. Fokus skal være på hvordan nanoteknologi kan brukes til å løse ulike samfunnsutfordringer. Framst illingen skal være forståelig selv om du ikke har realfagsbakgrunn. Samlet vil materialet dekke læreplanmål i relevante fag på videregående trinn og representere det man trenger å vite for å forstå bruken av begrepet i dagligtale og medieoppslag. En s tørre undersøkelse i 2008 av Synovate blant barn og unge viste at 42 % av hadde hørt om nanoteknologi og at 32% av disse gjerne ville lære mer. På den annen side er det 60 % av alle spurte som ikke vet hva nanoteknologi er. Nanoskolen.no vil i stor gra d dekke dette behovet.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale