Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert 3D sammenføyning og håndtering av møbelhud og tekstiler

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektet skal finne løsninger for automatisert sammenføyning av tekstiler og møbelhud til 3D produkter og moduler - med en ekstrem grad av fleksibilitet. Sammenføyning av møbelhud og tekstiler er en av de siste i hovedsak manuelle prosesser i tekstil og møbelindustrien. Årsaken er at sammenføyning av denne type myke materialer er meget komplisert med mye justering og tilpasninger i løpet av prosessen. Prosjektet skal videreføre resultater fra TEMPO-prosjektet til fleksibel 3D-sammenføyning basert på ul ike sammenføyningsteknikker som søm, liming og lasersveising. Dette innebærer sammenføyning av 2D hud eller tekstilkomponenter til et tredimensjonalt resultat, som for eksempel en redningsdrakt eller et stoltrekk. Løsningene må være kommersielt levedyktig e og med ekstrem grad av fleksibilitet og rekonfigurerbarhet. Det skal være lett og raskt å tilpasse prosessen til nye produkter, produktfamilier og endringer i kundekrav og etterspørsel. Dagens teknologiske utvikling av avanserte mekatroniske systemer, maskinsyn, IKT og software gjør at muligheten til å lykkes med å utvikle fleksible og adaptive løsninger er vesentlig høyere enn for bare noen få år siden. Prosjektet vil ta i bruk både ny kommersielt tilgjengelig teknologi, resultater fra andre forskning sprosjekter, samt egenutviklet teknologi. Spesielt vil nye forskningsresultater innenfor 3D maskinsyn og sanntidsstyring av robot/sensor systemer utgjøre viktige elementer i prosjektet. Lykkes prosjektet, vil det være et stort gjennombrudd for møbel og te ko-industri globalt. Prosjektes sentrale FoU-ufordringer er: * Automatisert håndtering av hud, tekstil, skum og fiber * Sammenføyning av materialer som gir 3-dimensjonale produkter og moduler * Integrert adaptiv sanntids styring av sammenføynings-operas joner v.h.a. sensorikk, aktuatorer og styringsmodeller * Kommersiell bærekraft * Fleksibel og rekonfigurerbar automatisering * Automatisert og integrert én-stykk produksjon fra design til sammenføyning

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena