Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i regionale verdikjeder. VRI Buskerud 2008 - 2009

Tildelt: kr 6,7 mill.

I VRI Buskerud er det definert tre satsingsområder: Industri, Reiseliv og Helse. De tre satsningsområdene med definerte delprosjektene representerer tre ulike faser i utviklingen av både nettverk og verdikjeder. Dermed har VRI Buskerud anledning til å få fram og anvende ny kunnskap om hvordan organisering og innovasjon kan bidra til utvikling fra oppstart til korreksjon av modne verdikjeder i regionale nettverk. For perioden 2008-2009 er det foreløpig definert fire næringsorienterte delprosjekter; 1)Indus tri og teknologi, 2a)Reiseliv mat, 2b)Reiseliv grunneiendommer og 4)Helse og Lys. Delprosjektene planlegges gjennomført i perioden 2008-2009 og vil benytte disse virkemidlene: - Forskerstøttet utvikling i verdikjeder, bedrifter og nettverk - Benchmarking mot andre liknende miljø - Dialog og bred medvirkning i bedriftsstyrte innovasjonsprosesser - Regionale dialogkonferanser for å samordne aktørene i nettverk og kjeder - MobiKom; Kompetansemegling og personmobilitet for å skape gjensidig læring i kjeder o g nettverk

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon