Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk in vitro diagnose system basert på nano-, mikro- og bioteknologi

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

187981

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Fagområder:

Samarbeidsland:

POCNAD-prosjektet skal videreutvikle resultatene fra EU-prosjektet slik at de kan anvendes i et nytt kommersielt instrument. Selv om mange av de banebrytende prinsippene er demonstrert, gjenstår det viktig arbeid på å gjøre de biologiske reaksjonene i mik rokanalene stabile, kontrollere bevegelsen til nanoliter-store reaksjonsvolumer repeterbart, utvikle prøvepreparering for andre typer celler enn cervix celler, koble sammen de forskjellige funksjonene og lagre reagenser i mikrobrikkene stabilt over tid. Instrumentet skal utvikles til å kunne analysere flere pasientprøver samtidig (hver for mange markører). Det finnes allerede diagnostiske instrumenter i bruk på legekontor. Disse detekterer som oftest proteiner som har en sterkt øket konsentrasjon ved s ykdom. Mer avanserte analyser må sendes fra legekontoret til sentrale laboratorier. Dette er dyrt og tidkrevende, bidrar til økt engstelse hos pasienten og forsinker en eventuell behandling. Den nye diagnostikkplatformen gir økt tilgjengelighet og lavere pris på viktige in vitro diagnostiske analyser for pasientnært bruk. Instrumentet og mikrofluidikk engangsbrikkene som utvikles i dette prosjektet vil automatisk kunne utføre diagnostikk basert på testing av mange molekylære markører samtidig på en pasie ntprøve. Analysene er basert på sann-tids ribonukleinsyre (mRNA) deteksjon, som har en høy sensitivitet og sykdoms-spesifisitet for hver markør. Instrumentet detekterer mRNA aktivitet knyttet til celler, bakterier og virus og unngår dermed falske positiv e resultater.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena