Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High Density Tape Streamer

Tildelt: kr 0,29 mill.

Tandberg Storage utvikler og leverer tape driver i volum til OEM kunder. Bedriften gjør dette i tøff konkurranse med HP, IBM, Quantum og Sony. Tandberg Storage ønsker å gjennomføre et FoU prosjekt i samarbeid med hode og tape leverandører, med assistanse fra norske FoU miljøer. Leverandører av spesielt tilpassede komponenter vil også bli noe involvert med deres teknologi kunnskap. Dette gir et prosjekt med et betydelig internasjonalt tilsnitt og som involverer nasjonale FoU miljø. Prosjektet har som mål setning å bringe frem teknologi som gir mulighet for betydelig økning i kapasitet og overføringsrate. Kapasitetsøkningen søkes primært ved å utarbeide teknologi som tillater høyere sportetthet (en tredobling), økning i bit tetthet (opp med 50%) og tape ar eal (noen få prosent). Overføringsrate-økningen søkes primært gjennom å utarbeide teknologi som tillater å aksessere flere spor i parallell (en dobling), kjøre med høyere tape hastighet (opp med 25%) og ha en høyere bit tetthet (opp med 50%). Teknologi områdene det vil fokuseres på er: - Båndløp og sporfølging. - Hode og Tape og deres samspill. - Signalbehandling. Prosjektet vil levere noen ulike "proof-of-concept" prototyper. Prosjektet vil også levere teknologi-rapporter med anbefalinger om teknologi -valg for utviklingsprosjekter. Det forventes at det halveis gjennom FoU prosjektet kan startes et utviklingsprosjekt basert på foreløpige resultater. Det forventes videre at det også kan startes et utviklingsprosjekt basert på resultatene ved avslutnin gen av FoU prosjektet.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena