Tilbake til søkeresultatene

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Finansieringsstøtte til to EU-prosjekter - Barleybread og Lowjuice 184189i10

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

188903

Prosjektperiode:

2007 - 2007

Budsjettformål:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet