Tilbake til søkeresultatene

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: BOK OM FORVALTNINGSRELEVANT VILLAKSFORSKNING

Tildelt: kr 0,16 mill.

Villaksprogrammet startet opp i 2001 og har, når det går inn i storprogrammet Miljø 2015 vært i virksomhet i noe over 5 år. Både som en del av sluttrapporteringen fra Villaksprogrammet, og som en generell refleksjon av nyere kunnskapsproduksjon om vill At lantisk laks, og de utfordringene vi står overfor i bruk og vern av denne spennende fiskearten, foreslås det at Villaksprogrammet/VANN gruppen i Miljø 2015 tar initiativ til, og sørger for at det utarbeides en fagbok om villaks. En godt utarbeidet fagbok (med review-prosesser) vil være attraktiv og meritterende å bidra til (i motsetning til en påkostet sluttrapport), og i seg selv være et viktig produkt og viktig formidling fra programmet og dens etterfølgende aktivitet i VANN. Dessuten, som drøftet nærme re under, bør det være en klar etterspørsel etter en slik bok.

Budsjettformål:

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015