Tilbake til søkeresultatene

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Correlate, Share Wisdom, Interact, Collaborate

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

189323

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Organisasjon:

Budsjettformål:

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet