Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sosiolingvistiske fagseminar ved Sámi allaskuvla-Samisk høgskole

Tildelt: kr 99 999

Prosjektet går ut på å arrangere tre sosiolingvistiske fagseminar ved Sámi allaskuvla-Samisk høgskole i åra 2009 - 2010. Med desse seminara vil vi bringe saman ulike miljø som kvar på sin måte arbeider med sosiolingvistikk. Dette gjeld prosjektet "Utvikl ingsprosessar i urbane språkmiljø" ved NTNU og Universitetet i Oslo, det sosiolingvistiske miljøet ved universitetet i Tromsø og det cirkumpolare urfolksnettverket LPEASL. Sámi allaskuvla - Samisk høgskole har for tida tre doktorgradsstipendiatar innan s osiolingvistikk. Miljøet kring desse tre, med rettleiarar i Umeå, Oulu, Tromsø og Trondheim, vil utgjera kjernen i seminara. Seminara skal verke teori- og metodeutviklande. Seminara skal haldast i ved Samisk høgskole.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning