Tilbake til søkeresultatene

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

periodesystemet.no - versjon 2.0

Tildelt: kr 0,20 mill.

Vi ønsker å utvikle en kjemiportal med arbeidsnavnet helium.no. Denne skal sentreres rundt vår nye nettressurs periodesystemet.no som ble lansert 15. februar 2008. Kjemiportanlen representerer en betydelig utvidelse i forhold til vårt nylig etablerte nett sted. Prosjektplanen for den nye kjemiportalen helium.no har tre sentrale underprosjekter. 1. Det minste underprosjektet fokuserer på videre utvikling av periodesystemet.no. Dette nettstedet skal i tillegg til å være sentrum for helium.no fortsatt eksi stere som et eget frittstående nettsted. Noe arbeid må legges ned for å utvikle dette videre. 2. Det andre underprosjektet tar utgangspunkt i lanseringsutstillingen Grunnstoffene - verdens byggeklosser. Denne utstillingen (som består av ca. 35 plakater) s kal tilbys som en nettressurs slik at lærere og elever fritt kan skrive disse ut. På sikt skal ordinære nettsider utvikles. 3. Det tredje underprosjektet er det klart største og viktigste. Dette fokuserer på dagliglivets kjemi og representerer en stor og viktig utvikling. Seks nye "elementer" skal utvikles og alle temaene er utømmelig. Det betyr at vi starter byggingen av et "bibliotek" med populærvitenskaplig informasjon. De seks elementene fokuserer på temaer som opptar og interesserer elever og allme nnheten. 4 av disse skal i stor grad være tekstbaserte og vil gi informasjon om så forskjellige ting som tilsetningsstoffer i maten (Mat og ernæring), som skismøringens og sminkens kjemi (I skap og bod), som omega-3, ozon og C-vitamin (Molekyler på utstil ling) og som bensin, naturgass og biodiesel (Energi). De to siste elementene skal i større grad baseres på animasjoner og simuleringer. "Kjemiske prinsipper" skal fokusere på sentrale temaer på ungdomstrinnet og videregående skole, mens "Duppeditter" sk al vise hva dagligdagse ting som for eksempel mobiltelefonen eller flatskjermen består av. Vi skal også illustrere aktuelle ting som solceller og brenselceller.

Aktivitet:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet