Tilbake til søkeresultatene

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering av Marie Curie RTN FREEsubNET-stipendiat

Tildelt: kr 0,59 mill.

Formålet med prosjektet er å utdanne én PhD innen styringssystemer for autonome undervannsfarkoster (AUV). Utvinning av resterende olje- og gass-ressurser forutsetter utvinning av mindre felt på store havdyp, noe som forutsetter sub-sea-installasjoner. Da både utvinning og produksjon forutsettes å utføres av sub-sea-installasjonen, krever dette kontinuerlig overvåkning for å raskt detektere og reparere utstyr som krever reparasjon, oljelekkasjer o.l. AUV er en "enabling" teknologi som gjør det mulig å gje nnomføre kontinuerlig overvåkning av olje- og gass-installasjoner. Prosjektet skal spesielt se på samarbeidende AUV-er for å undersøke hvordan en gruppe AUV-er kan samarbeide om å innhente og utveksle informasjon for å dekke et større overvåkningsområde i sann tid og optimalisere informasjonsinnhentingen. I tillegg til olje- og gass-sektoren vil disse resultatene ha betydelig anvendelsespotensiale for overvåkning av Nord-områdene, miljøovervåkning langs kysten og kartlegging av store havområder.

Aktivitet:

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Finansieringskilder