Tilbake til søkeresultatene

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering EUs 7. rammeprogram (UiT i FP7)

Tildelt: kr 1,4 mill.

Deltakelse i EU forskning er strategisk meget viktig for UiT. Ledelsen ved UiTø har derfor mobilisert til innsats mot FP7. Posisjoneringsmidlene fra Forskningsrådet vil sammen med Universitetets egne ressurser benyttes til målrettet innsats mot FP7. Aktiv iteten er langsiktig men vil i 2006 konsentrere seg om ? Intern informasjon, opplæring og mobilisering mot FP7 ? Nettverksbygging og posisjonering ? Søknadsinitiativ Universitetet budsjetterer med kostnader til lønn til frikjøp av forskere fra løpende oppgaver og innleid assistanse på ca 400 KNkr. Direktekostnader ifm reiser, kurs med mer beløper seg til 400 KNkr. Universitetet vil finansiere 50 % av kostnadene via egene midler.

Budsjettformål:

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)