Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Søknadsarbeid for FME BIGCO2 Centre

Tildelt: kr 0,20 mill.

For å oppnå målsetningen, skal en portefølje av CCS-teknologier adresseres. Noen teknologier har vist stort potensial, men medfører også større risiko. Andre teknologier kan ha et lavere potensial, men med en betydelig mindre risiko. Gjennom et omfattende internasjonalt samarbeid, som bringer sammen sterke forskningsmiljø og innovative selskaper, skal mulige løsninger for CCS utvikles. Utdanning av forskere innen CCS vil være en vesentlig del av det planlagte senteret. BIGCO2 senteret skal formidle akti vitetene i prosjektet offentlig, til det internasjonale CCS-miljøet og internt i BIGCO2 senteret gjennom internett, nyhetsbrev, publikasjoner, tekniske rapporter og konferanser, senterseminar og tekniske møter.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn