Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Profesjonalisering av kulturnæringene på Sørlandet. Festivaler og næringsliv som lokomotiv for strategiske satsninger.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Det søkes om et treårig BIP prosjekt tett koblet til arbeidet i VRI-Agder, som fokuserer på profesjonalisering av kulturnæringene på Sørlandet. Det er særlig festivaler som representerer tyngden innen dette prosjektets forståelse av kulturnæringer, men de t er også åpnet for andre deler sektoren. Et konsortium bestående av Canal Street AS, Mandals Framtid AS, Doorway AS og en næringslivgruppe bestående av National Oilwell, Clarion Hotell Ernst og Kick Kafé skal igangsette og fullføre diverse aktiviteter og prossesser knyttet til de overordnede målene. Agderforskning tar rollen som tilrettelegger av prosjektet og bidrar med kompetanse på relevante og tilrådde områder. Rollen som tilrettelegger innebærer blant annet å etablere et nettverk der nødvendig kompe tanse inngår for å styrke bedriftene i det videre arbeidet med kultur- og næringsutvikling i Vest- og Aust Agder regionen.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon