Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioStruct - National Graduate School in Structural Biology

Tildelt: kr 18,5 mill.

BioStruct er en forskerskole innen strukturbiologi. Skolen er et samarbeid mellom 5 universiteter (NMBU, UiB, UiO, NTNU og UiT) med UiT - Norges arktiske universitet, som vertsinstitusjon. Det er i 2017 registrert 62 PhD-studenter. Forskerskolen har etablert 14 nasjonale PhD-emner, hvorav 7 av dem er blitt gjennomført i inneværende år. BioStruct legger også vekt på at studentene skal bli tilbudt kurs og arbeidssamlinger innen generiske ferdigheter slik som presentasjonsteknikk, skriveferdigheter etc. BioStruct har et felles samlingspunkt i den årlige BioStruct-konferansen som avholdes på Jægtvolden, Inderøy i månedskiftet august/september hvor studentene står i fokus. Konferansen legger vekt på faglig formidling og nettverksbygging gjennom foredrag og faglig-sosiale aktiviteter. BioStruct utøver en internasjonal aktivitet ved å finansiere utenlandsopphold for PhD-studenter, bruke internasjonale lærere/foredragsholdere og gjennom innspill fra den rådgivende komiteen (BioStruct Advisory Committee). BioStruct inngår også i et nettverk av nordiske forskerskoler finansiert av Nordforsk. BioStruct har videre tatt mål av seg å interagere nært med relevant industri. Dette skjer i hovedsak gjennom en serie av lokale lunsjseminarer ved nodene hvor forskere fra industri holder foredrag for PhD-studentene.

The BioStruct National Graduate School will include 26 research groups, covering 9 Departments from 5 Norwegian universities, and hold in the order of 100- PhD-students with an annual output of 25-30 candidates when in full operation. The involved institu tions have specifically dedicated 5 PhD-fellowships to the school annually, while based on the participating research groups granting over the past 5 years, we expect in the order of 25-30 new PhD-students annually to the school. BioStruct will offer a re search education in structural biology, and will include projects within e.g. biomedicine, plant biology, marine biology, microbiology, basic biomolecular research and (bio-)nanoscience, which focuses on molecular analysis using structural data. The scho ol is as such technologically based rather than thematic, and includes both experimental and theoretical methods for obtaining structural information. The partners, as a whole, generate a unique group of expertise and experimental facilities in structural biology in Norway that will ensure a high quality PhD-education. The graduate school will interact closely with relevant industry through dedicated seminars and internships. Dissemination of the school activities and research to the society and industry through open seminars, reports, brochures and via well organized websites is expected to attract more research grants to the field and increase the recruitment. Master students will also be included in parts of the activities in order to ensure recruitmen t of new research talents. The main activities of the school will be to give PhD-level courses and arrange workshops and national conferences that will unify the PhD-students of the school. An extensive exchange program among the BioStruct partners will increase the scientific quality of the PhD-work and increase the attractiveness of the PhD-candidates.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder