Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The XII International Ibsen Conference

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

190598

Prosjektperiode:

2009 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ved den ellevte internasjonale Ibsen-konferansen i Oslo, august 2006, deltok over 200 forskere, fra over førti land. Ved denne konferanse var Kina det land med flest deltakere etter Norge. På konferansens avsluttende møte ble det bestemt at neste internas jonale Ibsen-konferanse skulle arrangeres ved Fudan University i Shanghai. Siden har Fudan offisielt bekreftet at de er villige til å ta på seg oppgaven, noe vi er sikre på at de vil gjøre på utmerket vis. Det overordnete temaet for "The XII Internationa l Ibsen Conference" er "Ibsen Across Cultures". Dette temaet er både treffende og velegnet for en konferanse som naturlig nok vil kunne åpne opp for kulturmøter i vid forstand. Men det forutsetter at deltakere fra andre land i de fattigere deler av verden settes i stand til å delta. Flyreiser er dyre, og opphold i Shanghai er også relativt dyrt. Uten støttemuligheter vil det bli meget vanskelig for forskere både fra afrikanske land og andre asiatiske land som Bangladesh og India å delta ved konferansen. D ermed kan man komme i den paradoksale situasjon at den første internasjonale konferansen som arrangeres utenfor Vesten, kan bli en konferanse dominert av deltakere fra vestlige land - i tillegg til deltakere fra arrangørlandet. Dette ønsker vi å forhindr e, og søker derfor Norges forskningsråd om støtte til konferansen. Konkret søker vi om en støtte som kan muliggjøre subsidieringen av flyreise og opphold for 10 deltakere fra andre asiatiske land samt afrikanske deltakere: 10 deltakere, fly og hotell: 10 000,- per person = 100 000 kr. i søknadsbeløp.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora