Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Link between Diarrhea and Dengue: Fecal contamination and dengue mosquito production in household water containers in Southeast Asia

Tildelt: kr 6,0 mill.

Vannrelaterte sykdommer er på den globale folkehelseagendaen. Integrasjon av kontrollstrategier for slike sykdommer kan være både hensiktsmessige og kostnadseffektive. Diarésykdommer og dengue feber er store globale helseproblemer. Husholdningenes lagring av vann kan være en felles faktor for begge sykdommene hvis vannet, spesielt drikkevann, er forurenset og vannbeholderne fungerer som klekningsplasser for denguemygg. Målet med dette prosjektet var å vurdere helserisiko for begge sykdommer ved å identifisere sammenhenger mellom husholdningenes vannforvaltning, drikkevannforurensning, og produksjon av dengue mygg (Aedes aegypti) i forstadsområder og på landsbygden i Thailand og Laos. To stipendiater ble trent. Resultatene så langt viser at 1) entomologiske indekser var høye, noe som indikerer en høy risiko for denguetransmisjon; 2) 40% av drikkevannsbeholderne ved ?point-of-use? var forurenset med E. coli med høyere forurensingsnivåer i Laos enn i Thailand; 3) Nøkkelklekningsbeholdere for Ae. aegypti var sementtanker i toaletter som brukes for vasking, bading og klæsvask; 4) Betydelig mer Ae. aegypti pupper ble produsert i E. coli-forurensede beholdere enn i ikke forurensede beholdere; og 5) Betydelig færre bakterier og en annen bakteriaeartssammensetning ble funnet i Ae. aegypti mygglarver enn i vannet fra husholdningsbeholdere. Disse forhold antyder et funksjonelt sammenheng mellom dengue og diarésykdom. De ulike risikofaktorer og sykdomsutfall analyseres nå for å bedre forstå de underliggende relasjonene mellom sykdommene. Prosjektresultatene vil gi ny innsikt som kan utnyttes for utvikling av kostnadseffektive integrerte kontrollstrategier. Prosjektresultatene er verdifulle for offentlige helseinstitusjoner i beslutningsprosesser av dengue og diaré kontrollprogrammer, og vil være av betydning for FN?s post-2015 utviklingsagenda.

Diarrheal diseases and dengue fever are major global health problems resulting in millions of deaths every year and billions of people live in risk areas. In the Southeast Asian region both diseases are prevalent and infection rates are high. In communiti es where provision of clean water is inadequate, storage of water for domestic use is crucial. Fecal contamination of stored water is a common source of diarrhea. Stored water is also a potential breeding site for dengue mosquitoes. Little is known of the role of stored household water for the dual risk of diarrhea and dengue. The aim of this interdisciplinary project is to assess health risks associated with household water storage by identifying relationships between household water management, contam inated drinking water, and mosquito production in household water containers. The project will identify water management practices and key vector producing container types, quantify fecal contamination and its effect on mosquito production. Results will a ssist in development of integrated disease control strategies appropriate for the Southeast Asian region. The expected outputs of the project are: 1) household water management practices in selected study communities identified; 2) Key container types i dentified from which the majority of Aedes aegypti emerge; 3) Total coliforms and E. coli detected and quantified in water stored in domestic containers; and 4) Relationship between coliform contamination of drinking water and mosquito production in house hold storage containers identified and quantified.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam