Tilbake til søkeresultatene

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Corpora for discovering language-specific and language-general patterns of fine phonetic detail (FPD)

Tildelt: kr 0,72 mill.

Et viktig mål ved NTNUs internasjonale strategi er å øke deltagelsen i internasjonale nettverk og faglig virksomhet innen utdanning og forskning. NTNU har forsknings- og utdanningssamarbeid med rundt 200 universiteter over hele verden. De prioriterte områ dene er EU-regionen, USA, Japan og Kina. NTNU er en aktiv partner innenfor europeisk forskning. Deltakelse i EUs 7. Rammeprogram FP7 er blant universitetets høyest prioriterte områder. I EUs 6. Rammeprogram er NTNU kontraktfestet til over 60 prosjekter, s om har et samlet budsjett på EURO 250 mill fordelt på fire år. Kilder: http://www.ntnu.no/omntnu/visjon/strategi http://www.ntnu.no/forskning/forskn_intsamarb

Budsjettformål:

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Finansieringskilder