Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Marin fornybar

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

191950

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

Utvikle søknadsinnhold og avklare partnerskap gjennom kontinuerlig prosess med forskningspartnere og industrielle aktører og interessenter. Tett dialog med NFR er lagt til grunn.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn