Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Molecules for the future Novel enzyme activities from environmental libraries - MARZymes

Tildelt: kr 35,0 mill.

Prosjektet har som mål å identifisere og utvikle enzymer for industriell anvendelse. Kilde til nye enzymer er marine bakterier fra kalde Arktiske og subarktiske farvann. Det er gjennom 3 tokt med FF Helmer Hansen samlet inn et stort materiale med prøver fra sediment, sjøvann og vev fra ulike bunndyr. En stor mengde bakterier og bakterielt DNA er isolert fra dette materiale. Bakteriesamlingen til MARZymes består nå av 1900 forskjellige bakterier, hvorav 1367 er slektsbestemt. 60 av bakteriene er full-genom sekvensert. Vel 70 gener som koder for enzymer med potensiell interessant aktivitet er identifisert, hvorav 50 er klonet. 20 enzymer er uttrykt løselig, hvorav 10 er testet i et enzymassay for aktivitetsstudier. 6 enzymer er i en optimaliseringsfase for kommersialisering og ett enzym er søkt patentbeskyttelse for.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping