Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Etablere FME senter for sikker lagring av CO2.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192177

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2009

Geografi:

Det søkes om Prosjekt Etableringsstøtte (PES) for å utforme en søknad for å opprette et senter for sikker CO2 håndtering under FME ordningen.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn