Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME innen CO2 - nøytral oppvarming og kjøling basert på utnyttelse av bioressurser og solvarme

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192183

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

Senteret som søkes etablert vil ha fokus på utvikling av ulike teknologier som leverer kombinasjoner av elektrisitet, drivstoff, varme og kjøling fra biomasse og avfall, samt solbasert varme og kjøling i samspill med varmepumper og kostnadseffektive fjern varmesentraler. Planlaget FoU-partnere er UiO, UiB, CMR-gruppen og IFE. Akershus Energi med flere vil være bedriftspartnere i senteret.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn