Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Miljøvennlig kjernekraftteknologi

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192186

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

Dette prosjektet har som formål å sende inn en søknad på et FME innenfor miljøvennlig kjernekraftteknologi. Både thorium- og urandrevne 3.- og 4.-generasjons systemer vil inngå. Prosjektet vil studere muligheten for kommersiell utnyttelse av de store nor ske thoriumforekomstene. Aldring av materialer som utsettes for høy temperatur og stråling, samt thoriums egenskaper som brensel vil bli undersøkt ved å benytte Haldenreaktoren. Studier av avanserte operatørhjelpemidler for å bedre sikkerheten ved 3.- og 4.-generasjonsreaktorer vil også inngå i prosjektet . Partnere er UiO, UiB, NTNU og IFE. Partnerne vil ta kontakt med norske bedrifter og invitere dem med i prosjektet. Aktuelle kandidater er Thor Energy, Aker Kværner, Statkraft, Hydro, Veritec og BKK.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn