Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjekt etableringsstøtte for FME

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192187

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

Prosjektet medfører å utarbeide søknad om FME innenfor CO2 lagring. Forskningspartnere i prosjektet er UiO, UiB, IFE og NGI. Samarbeid med forskjellige industripartnere er i gang.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn