Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

The Oslo Centre for Sustainable Transport

Tildelt: kr 50 000

Prosjektnummer:

192188

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2010

Geografi:

Proposal for Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) call Phase 1. Environmentally friendly Transport

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn