Tilbake til søkeresultatene

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR2 Application for Eurostars on sustainable breeding for male fertility

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektnummer:

192230

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet