Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Cardio-protective Factor in Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury and Heart Failure

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

192346

Prosjektperiode:

2009 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020