Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunden som med-produsent og verdiskaper: Utfordringer og muligheter for merkevaren TORO

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektet tar sikte på å bidra til konkurransemessige fortrinn i produktutviklingen og markedsføringen av produkter til den norske næringsmiddelprodusenten Rieber & Søn. Dette skal oppnås gjennom økt kunnskap av hvilke effekter konsumentens egeninnsats i tilberedelsen av maten har på tilfredsheten med produktene, betalingsviljen og identifikasjonen med merkevarene. Slik kunnskap skal brukes i utviklingen av produkt- og markedskommunikasjonsstrategi. I studiene som skal gjennomføres fokuserer vi på produ kter i 2-3 ulike produktkategorier. Det legges opp til en serie med eksperimenter som skal gjennomføres i Riebers laboratoriekjøkken. I neste omgang skal resultatene brukes i forslag til produkt- og markedsstrategier. Til slutt følger formidlingsfase der prosjektets resultater skal kommuniseres i Rieber & Søn internt og i akademiske fora. Prosjektet er et samarbeid mellom Samfunns- og Næringslivsforskning AS, Norges Handelshøyskole, og Rieber & Søn. Prosjektteamet vil også samarbeide tett med ledende inte rnasjonale fagpersoner ved Stern School of Business, New York University og University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram