Tilbake til søkeresultatene

MEDIA-Medie- og samfunnskontakt

Kompetanseprosjekt NRK - SFF/SFI

Tildelt: kr 50 000

Prosjektnummer:

192642

Prosjektperiode:

2008 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

MEDIA-Medie- og samfunnskontakt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet