Tilbake til søkeresultatene

IS-RUOK-EONR-økonomi

Hagist, Christian eonr økonomi kat 3

Tildelt: kr 50 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

192727

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Budsjettformål:

IS-RUOK-EONR-økonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet