Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

4426 Development of an Acoustic Accelerometer Transmitter for Marine Species

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektnummer:

192767

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Extend the product range and market potential of Thelma by developing a new TAG, i.e. small device that can be implanted into fish, measure tilt and roll angles as well as any sudden movement of the fish and transmit results to marine biologists or resear ch scientists who study fish behavior.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS