Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Simula Innovation

Tildelt: kr 0,35 mill.

Simula Innovation sin søknad om kommersialiseringsmidler for 2009 er tett knyttet til SI sine to overordnede kommersielle målsettinger som også gjelder for 2009. 1.Utvikle og kommersialisere forskningsbaserte prosjekter fra Simula samt styrke den kvalit eten i dealflow og patentsøknader 2.Styrke den interne kompetanse knyttet til forskningsbasert nyskaping Gjennom å jobbe aktivt med disse målsettinger ønsker Simula Innovation og oppnå følgende kvantifiserbare resultater som gjelder for 2009. -Oppretth olde en portefølje på 8-10 aktive kommersialiseringsprosjekter -Kontinuerlig sikre en tilgang av nye kvalifiserte prosjekter slik at dette nivå opprettholdes når det samtidig skjer en avskalling til kommersialisering eller utfasing -Forventet dealflow pr . år er 20 nye ideer hvorav 6-8 videreføres i en evalueringsfase -Etablere 1-2 nye selskaper pr. år -Etablere en patentportefølje som resulterer i 1-2 nye lisensavtaler pr. år Bakgrunnen for disse målsettinger for 2009 er erfaringer fra foregående års resultater kombinert med de infrastrukturaktiviteter som er planlagt for 2009.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet