Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bioparken

Tildelt: kr 2,9 mill.

Bioparken TTO av 2009 er et velutviklet kommersialiseringssystem med spisskompetanse innen biofaglig kommersialisering og forretningsutvikling, virksomheten er nøye tilpasset behovene i FoU-miljøene: o Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) o Biof orsk o Norsk institutt for skog og landskap o Matforsk AS (Nofima Mat, avdeling Ås) o Nofima Marin, Ås (tidligere Akvaforsk) o Norges veterinærhøgskole o Veterinærinstituttet Bioparken TTO fungerer som et integrert system i forskningsinstitusjonene, men utvikler verdier og sikrer rettigheter etter kommersielle og nøytrale prinsipper. Slik tilfører Bioparken merverdi og bidrar til at institusjonene kan ivareta og utvikle egne resultater og verdier, i tråd med egne strategier og forventningene fra det offe ntlige. Bioparken TTO integrerer Forskningsrådets retningslinjer for rettighetssikring og forvaltning i det videre kommersialiseringsarbeidet, og vil legge ressurser i balanserte IPR-avtaler og et etablert innovasjonssamarbeid med næringslivspartene som g runnlag for økt kvalitet i kommersialiseringsprosjektene. Bioparken TTO samarbeider med nasjonale FoU-institusjoner, og vil legge vekt på samarbeid med andre regionale TTO/KA for å dekke potensialet og behovet i de regionale avdelingene for Ås-baserte FoU-partnere.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet