Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Operating agent IEA-HIA Task 23 Småskala reformere

Tildelt: kr 0,20 mill.

Produksjon av hydrogen er et viktig tema i tilnærmingen til bruk av mer hydrogen i energisektoren. Det er forventet at on-site hydrogenproduksjon blir viktig i en startfase, der det er mangel på hydrogen infrastruktur for distribusjon og hvor markedet er lite. Foreløpig eksisterer kun demonstrasjonsprosjekter, men skal dette kunne videreføres i en kommersiell fase, er en av forutsetningene at hydrogen kan produseres on-site til konkurransedyktige priser sammenlignet med alternativene. Det er konkludert me d at on-site reformering er et godt utgangspunkt for reduksjon i hydrogen produksjonskostnader.StatoilHydro er den norske industrideltageren i IEA-HIA prosjektet. De bidrar inn i alle arbeidspakker med presentasjoner, studier og deltar på alle ekspertmøte r. SINTEFs oppgaven som Operating Agent innebærer: 1.Organisering og forberedelse av Task 23 ekspertmøter, 2 ganger årlig. Møtene har vært som følger: -Oktober 2006, Hamburg -Mai 2007, Berlin -Oktober 2007, Malmö -April 2008, Tokyo Neste eksper tmøte vil være i Paris hos GdF. 2.Presentasjon av Task 23 resultater for representanter fra landene som deltar i IEA-HIA. Møtesteder har vært: -Mai 2007, Rapperswirl -Oktober 2007, Montecatini -Juni 2008, Brisbane Neste møte er i november i Aten. 3.Halvårlig og årlig rapportering til IEA-HIA sekretariat 4.Vedlikehold av webside 5.Rapporting innad i ekspertgruppen 6.Ansvar for at hoved og delmål nåes, og sluttrapportering Arbeidet som Operating Agent har kostet 450 kNOK pr. år, og ikke 200kNOK som først antatt. 200kNOK er dekket via NFR prosjekt BIP nr. 180188, det resterende har vært egen-finanisert av SINTEF. En delfinansiering fra SINTEF er ikke mulig i 2009.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer