Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Engineering og etablering av HyNor hydrogenstasjon på Romerike (HyNor Romerike)

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektnummer:

192968

Prosjektperiode:

2009 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Dette prosjektforslaget omhandler implementering, bygging og drifting av et hydrogen-produsjonsanlegg og en hydrogenstasjon på Romerike basert på fornybar energi. Basert på grundig planleggingsarbeid utført i perioden 2007-2008 har HyNor Romerike i løpet av 2008 fått mer klarhet i kostnader og valg av tekniske konsepter, samt besluttet lokalisering av produksjonsanlegg og hydrogenstasjon. Det er videre lagt opp til en utvidelsesmulighet mot Kjeller eller Lillestrøm, slik at det kan etableres en hydrogendi spenser på en eksisterende bensinstasjon i nærheten av forskningsmiljøet på Kjeller og/eller sluttbrukerne i Lillestrøm. Det sendes i år inn separate søknader fra HyNor-knutepunktene Oslo, Romerike og Bergen. Søknaden fra knutepunkt Oslo er prioritert so m nr. 1 av HyNors styringsgruppe, deretter kommer Romerike og Bergen. HyNor Romerikes hydrogenstasjon vil bli lokalisert som en del av en Energipark som Akershus Energi skal bygge i Lillestrøm i perioden 2009-2010. Dette er en stor fordel for HyNor Romeri ke. Det er svært viktig at arbeidet med infrastruktur for HyNor Romerike kan gjøres samtidig med planlegging og bygging av Energiparken. Med utgangspunkt i målsettingen om en småskala hydrogenstasjon basert på lokalt produsert fornybar energi, identifis erte partnerne i Knutepunkt Romerike i 2007 at det var mest aktuelt å benytte sol- og bioenergi, i tillegg til vannkraft, som utgangspunkt for hydrogenproduksjon. I en fremtidig hydrogenøkonomi vil det være behov for et stort antall desentraliserte forsy ningspunkter for hydrogen basert på lokal fornybar energi. HyNor Romerike konseptet er tuftet på idéen om desentralisert og lokal hydrogenproduksjon basert på fornybar energi. For å tilrettelegge for størst mulig anvendelse i forhold til kompetansebyggi ng og fremtidige kommersielle muligheter, har HyNor Romerike lagt stor vekt på synliggjøring av anlegget, og har derfor tatt initiativ til at utdanningsinstitusjoner i regionen også kan dra nytte av det.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi