Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UMB

Tildelt: kr 0,60 mill.

Hovedutfordringen i 2009 er å øke tilfanget av forskningsresultater, oppfinnelser og forretningsideer med høyt verdiskapingspotensial. Nye tiltak settes iverk overfor forskere, forskningsmiljøer og institutter for å få dette til. UMB vil også legge vekt på kompetansehevende tiltak for ansatte ved UMB.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet