Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til First International Marine Ingredients Conference Oslo 20. - 21.09.2010

Tildelt: kr 0,15 mill.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Temaer og emner

Globale utfordringerKlimaKlimasystemet og klimaendringerGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Fagmiljøer og talenterMatGlobal matsikkerhetBransjer og næringerNæringsmiddelindustriInternasjonaliseringEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterKlimaLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMatMat - Blå sektorPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKlimaGlobale klimautfordringerLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMiljø og naturmangfoldForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)Portefølje Velferd, kultur og samfunnGrunnforskningLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensUtviklingsarbeidDelportefølje Klima og miljøPortefølje HavMarinPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerMiljø og naturmangfoldKlimaLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingMiljøteknologiNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerNanoteknologi/avanserte materialerKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Klima- og polarforskningMiljø og naturmangfoldMatPortefølje LivsvitenskapLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetPortefølje Industri og tjenestenæringerKulturMarinFiskeriMarinHavbrukBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystAnvendt forskningMatTrygg verdikjedeMatMat, helse og velværeKulturVitenskap og samfunnLTP2 HavLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurser