Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nye materialer for bipolare batterier

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

193331

Prosjektperiode:

2009 - 2013

Organisasjon:

Geografi:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale