Tilbake til søkeresultatene

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

30296 MDS fullversjon, med lager system

Tildelt: kr 23 300

Budsjettformål:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet