Tilbake til søkeresultatene

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28066 Combi Terminal - miljøvennlig og brukerstyrt kollektivtransport i by

Tildelt: kr 3 800

Budsjettformål:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet