Tilbake til søkeresultatene

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29215 Stinesykkel Pro

Tildelt: kr 40 400

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

193445

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

Budsjettformål:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet