Tilbake til søkeresultatene

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

35003 Mobile Phone Wizard - nytt enhetsdeteksjonssystem og statistikkverktøy for mobiltelefoner

Tildelt: kr 52 600

Budsjettformål:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet