Tilbake til søkeresultatene

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28720 PressurePulse Pilot på Snorre A

Tildelt: kr 83 050

Budsjettformål:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet