Tilbake til søkeresultatene

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34399 Teknisk vitenskapelig software for plate-bjelkesystemer

Tildelt: kr 0,11 mill.

Budsjettformål:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet