Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Norsk og nordisk IMER-nettverk

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektet skal utvikle et nettverk for migrasjonsforskere i Norge: Norsk IMER Nettverksmidlene går også til å dekke kostnader som styremedlemmene har ved å utvikle og delta i organisasjonen Nordic International Migration and Ethnic Relation IMER Norge vi l ivareta følgende oppgaver: - delta i styret for Nordic IMER - bidra til å gjøre Tidsskrift for Migrasjonsforskning til et nordisk tidsskrift - utvikle og vedlikeholde et nettsted for Norsk IMER-forskning, samt opprette og vedlikeholde en e-mail liste fo r interesserte institusjoner og forskere som arbeider med IMER-forskning.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon