Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

FME-Solar United- The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Tildelt: kr 160,0 mill.

Solcelleindustrien fortsatte sin eventyrlige vekst også i 2017. I løpet av dette året alene ble solcellekraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 95 GWp tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er fortsatt behov for vesentlig vekst i bruken av solstrøm, og det er derfor viktig at solstrøm blir stadig mer konkurransedyktig. Forskning og utvikling som tar sikte på å øke virkningsgrader og redusere produksjonskostnader er sentralt i denne sammenhengen. Over 90 % av solcellene som kraftverkene er basert på er laget av silisium. Det er også denne teknologien som senteret har valgt å satse tyngst på. Utvikling av nye prosesser, teknologier og materialer som kan redusere kostnaden for solkraft fra silisiumbaserte solcellepaneler ytterligere har vært hovedtemaene for forskningen i FME-senteret Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology. Dette har blitt gjort ved både å forsøke å redusere produksjonskostnader og å øke virkningsgrader på de ferdige solcellene. Senteret samler de nasjonalt ledende aktørene innen forskning og industri i dette feltet. Senterets 13 medlemmer i 2017 var Dynatec, Elkem Solar, IFE, Mosaic, Norsun, Norwegian Crystals, NTNU, REC Silicon, REC Solar, Semilab, SINTEF, The Quartz Corporation og Universitetet i Oslo. Samlet spenner senterets 9 industripartnere fullt ut verdikjeden for fremstilling av silisiumbaserte solcellepaneler, fra råmaterialproduksjon, via krystallisering og wafering til produksjon av solceller og solcellepaneler. Forskningen i senteret har fokusert på materialvitenskapelige problemstillinger knyttet til fremstilling av solcellematerialer, solceller og solcellepaneler. Senteret har publisert mer enn 160 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, holdt flere foredrag på internasjonale konferanser, i tillegg til en stor mengde andre bidrag. Flere av senterets partnere har også fått priser ved de viktige internasjonale konferansene. Flere verktøy og metoder er utviklet gjennom senterets forskning som har fått betydning for dets brukerpartnere. Modelleringsverktøyet SiSim har blitt brukt til å utvikle industrielle produksjonsprosesser for silisium og ingots. Infrastrukturen og kompetansen for krystallisering, solcelleprosessering, silisiumproduksjon og karakterisering har blitt brukt i en rekke kompetanse- og innovasjonsprosjekter. Og industrien har selv lagt til rette for fullskalaforsøk der flere partnere i fellesskap har utviklet kompetanse og teknologi på viktige felter. Senteret avsluttet sitt arbeid i 2017. De fleste av senterets partnere vil fortsette samarbeidet i et nytt FME-senter: Research Center for Sustainable Solar Cell Technology.

The proposed Centre will contribute to increasing the cost-competitiveness of the PV industry in general, thus enabling the Norwegian PV industry to further improve its strong global position. In order to achieve world-class research and innovation along the entire value chain of Si solar cells, complementary and strong research groups at IFE, NTNU, SINTEF and UiO will join forces in the Centre. In addition, 9 industry partners will join the Centre. IFE is the Centre host. World-class expertise in the ar eas of Si feedstock production, crystallization, advanced material synthesis, characterization and modelling, as well as solar cell process technology has been established through a number of research projects in recent years. Norwegian industry currently has its focus on Si wafer-based solar cells, which is a well-established research field in Norway. However, a future oriented Centre must also carry out research on new materials, devices and processes. New developments in these fields can produce major contributions into the cost-effectiveness of traditional Si-based solar cells and may also pave the way for breakthroughs by new cell concepts. Research in the Centre will be performed in six interdisciplinary and inter-institutional work packages. Thes e will target issues that are critical for the successful development of low-cost and/or high-efficiency solar cells. Five competence-building work packages are planned within the Centre. These are WP1: Mono- and multicrystalline silicon WP2: Next gener ation modelling tools for silicon crystallization and subsequent cooling WP3: Solar cell and module technology WP4: New materials for next generation solar cells WP5: Solar cell material and device characterization methodology development A value chain d emonstration project (WP6) for implementing the results of the other work packages into demonstrations of solar cell prototypes is also planned. In addition, the Centre will host a research scool.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi