Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

FME-ZEB-The Research Centre on Zero Emission Buildings

Tildelt: kr 120,0 mill.

Da Forskningssenteret Zero Emission Buildings ble opprettet i 2009, var det blant de første initiativene til å se på utslipp av klimagasser fra bygninger i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet for senteret var markedsgjennombrudd for bygninger med null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, drift og riving ved å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger. Nullutslippsbygg, og fokus på reduksjon av klimagassutslipp for bygninger i et livsløpsperspektiv, fører til mer effektiv bruk av energi, større produksjon av fornybar energi, bruk av miljøvennlige materialer og reduksjon av klimagassutslipp fra bygging, drift og avhending. NTNU har ledet senteret sammen med SINTEF, i nært samarbeid med fremtidsrettede medlemmer av norsk byggenæring. Forskning og utvikling har funnet sted innen fem hovedområder: WP 1 Avanserte materialteknologier, WP 2 Klimatilpassede og energieffektive bygningskonstruksjoner, WP 3 Energiforsyning og tekniske installasjoner, WP 4 Bruk, drift og implementering og WP 5 Pilotbygg, konsepter og strategier for nullutslippsbygg. ZEB-senteret har utviklet nye laboratorier som er nødvendige for forskning, utvikling og testing av teknologier og løsninger som vil bli brukt i fremtidens bygninger. Senteret har produsert et bredt spekter av resultater og nyvinninger: Ni pilotprosjekter, som inkluderer boliger, næringsbygg og offentlige bygg, fungerer som bevis for nullutslippsbygg som konsept (ZEB). Pilotbygningene har gitt oss muligheten til å teste og demonstrere ZEB-definisjonen, evaluere verktøy, produkter og systemer, samt gitt oss beregningsregler for dokumentasjon av nullutslippsbygg. Evaluering av løsninger for energiforsyning og inneklima i pilotbygninger viser at ytelsesevnen til bygningene er høye, men at det fortsatt er rom for forbedringer knyttet til ventilasjonseffektivitet og integrering av varmepumper i energisystemene. Det generelle inntrykket fra evalueringene av bygningene og løsninger fra et prosess- og brukerperspektiv, er at de fungerer godt. Likevel ble det identifisert områder som behøver forbedring, som for eksempel kunnskapsoverføring fra utbygger til beboere, og bedre temperaturkontroll i løpet av perioder med ekstreme temperaturer. Når det gjelder materialer og bygningskonstruksjoner, har den termiske ytelsen og kondensasjonsrisikoen ved anvendelse av vakuumisolasjonsplater (VIP) i godt isolerte vegger blitt evaluert. Dette har gitt oss kunnskap som vi har brukt til å utvikle nye materialer, som nanoisolasjon (NIM) og betong med redusert varmeledningsevne oppnådd ved å tilsette aerogel. Videre er det utviklet elektrokrome- og lavemisjonsbelegg. Reflekterende folier i gulv er et annet eksempel på innovativ teknologi, som ved rett bruk forbedrer de termiske egenskapene til konstruksjonen. Vinduer og fasader med integrert teknologi for solskjerming og utnyttelse av solenergi er eksempler på innovative produkter som har nådd markedet. Senteret har også utviklet et verktøy for analyse og valg av energiforsyning i tidlig prosjekteringsfase. En studie har sett på hvordan nullutslippsbygg vil innvirke på framtidens energisystem. Forskning på drift av bygninger med høye energi- og utslippsrelaterte ambisjoner har fokusert på å analysere organisatoriske, kulturelle og sosiale faktorer som øker eller reduserer energiytelsen til boliger og yrkesbygg. Analyser av kontroverser vedrørende kostnader for bygninger med høye utslipps- og energiambisjoner har avdekket at ekstra kostnader ikke nødvendigvis trenger å være avgjørende. Dette kan forklares ved at pilotprosjektene også vil gi gevinst i form av læring og posisjonering i et voksende marked. Små aktører i byggenæringen er fortsatt skeptiske til klimavennlige bygg og ambisjoner knyttet til dette, selv om mange ser at nye forretningsmuligheter dukker opp. ZEBs resultater har blitt publisert i nærmere 1000 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og presentasjoner, der noen artikler også har mottatt internasjonale priser. ZEBs forskere har vært invitert som keynotes på flere konferanser. Nesten 20 PhD- og 100 MSc-kandidater forventes å fullføre sine oppgaver i tilknytning til ZEB-senteret. ZEBs forskere har vært engasjert i en rekke IEA og EU-prosjekter, og senteret har tatt imot internasjonale forskere samtidig som flere ZEB-forskere har tilbrakt tid hos internasjonale samarbeidspartnere. Det norske samfunnet blir stadig mer klar over behovet for å øke energieffektiviteten og redusere CO2-utslippene. Store og små kommuner, bedrifter og internasjonale aktører har observert de aktivitetene som finner sted innenfor forskningssenteret, og har vært i kontakt med ZEB angående råd og støtte i sitt arbeide for å utvikle og bygge nullutslippsbygninger og klimavennlige lokalsamfunn. Vi ser helt tydelig at ZEBs aktiviteter vil fortsette i overskuelig fremtid.

The Norwegian Research Centre for Zero Emission Buildings will encompass the whole value chain of market players within the Norwegian construction sector. In total, the companies in the Centre have a total yearly turnover of more than 200 billion NOK and over 100,000 employees. As such, ZEB will represent a historical effort in this area, which will be outstanding also in an international perspective. The research Centre will focus its work in five areas that interact and influence each other: WP-1: Advan ced materials technologies. Development of innovative adaptive, dynamic/controllable, multi-functional and tailor made materials and solutions beyond the state-of-the-art technologies: Nanotechnology, highly insulating materials, controllable, thermally i nsulating materialslow/high thermal emissivity coatings, phase-change materials, shape-memory materials, smart windows and electricity producing materials. WP-2: Climate-adapted low-energy envelope technologies. The new materials and solutions found withi n WP-1 will be developed into new envelope solutions which: 1) Minimize the need for heating, cooling, ventilation and electricity for lighting and 2) Generate renewable energy WP-3: Energy supply systems and services. Development of innovative energy sys tems, infrastructure and services for zero emission buildings. New energy storage technologies, energy distribution systems, and systems for interaction with district heating/cooling grids and electric utilities. WP-4: Energy efficient use and operation. Address the challenge of user demands by: 1) Analysing comfort, cleanliness, convenience, and operation 2) Develop strategies for dealing with these 3) Implement strategies in pilot buildings WP-5: Concepts and strategies for zero emission buildings. Whol e building and planning concepts for ZEB will be developed, including life cycle analyses of emissions and strategies for cost and time-efficient design and construction processes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi