Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning Nofima AS

Tildelt: kr 1,1 mrd.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Temaer og emner

LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInternasjonaliseringInngående mobilitet (utgår 2010)LTP2 Marine bioressurser og havforvaltningMiljø og naturmangfoldKlimaLTP2 HavBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningMatMat - Grønn sektorMiljøteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserMatMat - Blå sektorKlimaKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMatMat - BlågrønnInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinFiskeriLTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPolitikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringUtgående mobilitet (utgår 2010)Bransjer og næringerPortefølje HavNordområdeneLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapMarinHavbrukDelportefølje Klima og miljøMatMat, helse og velværeBransjer og næringerLandbrukMiljø og naturmangfoldPortefølje Industri og tjenestenæringerMatMatTrygg verdikjedeBransjer og næringerFiskeri og havbrukHavbrukAnvendt forskningMarinInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidNordområdeneInnovasjon og næringsutvikling (utgår 2010)LTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNordområdeneMiljø og marine ressurser (utgår 2010)