Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Energi

Tildelt: kr 242,4 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst