Tilbake til søkeresultatene

EU7RP-EUs 7. rammeprogram

Reliable application specific detection of road users with vehicle on-board sensors (ADOSE)

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

194172

Prosjektperiode:

2009 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

EU7RP-EUs 7. rammeprogram